Zmiany w podejściu do emisji – rewolucja w gminach

Dość często spotykamy się ostatnio terminem  gospodarka niskoemisyjna. Termin ten dość często błędnie interpretowany jest jako tożsamy z niską emisją – tymczasem to dwie zupełnie odrębne kwestie. Niska emisja to według źródeł – całkowita ilość emitowanych do powietrza substancji pochodzących z niewysokich źródeł emisji. Z kolei określenie gospodarka niskoemisyjna, oznacza już gospodarkę, która charakteryzuje się oddzieleniem wzrostu emisji gazów cieplarnianych od wzrostu gospodarczego na danym obszarze. Realizowanie gospodarki niskoemisyjnej możliwe jest głównie poprzez ograniczenie wykorzystania paliw kopalnych, poprzez wykorzystanie alternatywnych źródeł energii.

Gospodarka niskoemisyjna jest swoistym z przejściem do zupełnie nowej rzeczywistości poprzez redukcję wykorzystania paliw kopalnych, które to są bardzo mocno zakorzenione w naszej polskiej mentalności i które nie oszukujmy się – mają wielkie znaczenie dla całej naszej gospodarki

Autor zdjęcia: Atelier Teee

Gospodarka niskoemisyjna jest więc swoistym z przejściem do zupełnie nowej rzeczywistości poprzez redukcję wykorzystania paliw kopalnych, które to są bardzo mocno zakorzenione w naszej polskiej mentalności i które nie oszukujmy się – mają wielkie znaczenie dla całej naszej gospodarki. Musimy mieć jednak świadomość tego, że nawet narzucony odgórnie gminom plan gospodarki niskoemisyjnej (kilka dodatkowych informacji, tutaj: http://www.strategor.pl/plan-gospodarki-niskoemisyjnej-pgn-/), nie sprawi, że w naszym kraju dokona się całkowita zmiana światopoglądowa przekształcająca naszą gospodarkę w niskoemisyjną ekonomię. To wymaga wielu lat i nieustannych działań na poziomie lokalnym. Konieczna jest bowiem zmiana naszych przyzwyczajeń i nie oszukujmy się – polskiej mentalności.

Nowa gospodarka emisyjna

Aby wspierać transformację gospodarki wysokoemisyjnej w niskoemisyjną, wprowadzony został Narodowy Program Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej, w skrócie NPRGN. Narodowy Program Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej wyznaczać ma kierunek dalszego rozwoju gospodarki w naszym kraju (więcej: https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/zalozenia-narodowego-programu-rozwoju-gospodarki-niskoemisyjnej-nprgn.html). Wymogiem Unii Europejskiej jest przeprowadzenie takiej transformacji w krajach członkowskich, do czego również zobowiązany został nasz rząd. Ministerstwo Gospodarki wyszło tu  z założenia, że właściwie i skrupulatnie przygotowana strategia transformacji gospodarki w kierunku niskoemisyjnym może stanowić bardzo silny impuls rozwojowy zarówno dla naszego kraju, jak i dla wszystkich państw zrzeszonych w ramach wspólnoty europejskiej, stąd też wprowadzenie wymogu tworzenia lokalnych planów gospodarek niskoemisyjnych przez poszczególne gminy w Polsce.

http://www.strategor.pl/plan-gospodarki-niskoemisyjnej-pgn-/

Comments are closed.