Zmiany rynku usług konsultingowych w krajach rozwijających się

W latach dziewięćdziesiątych XX wieku kraje rozwijające przestały być postrzegane jako homogeniczne rynki konsultingowe. Wynikało to zwłaszcza z faktu, że pod względem technicznym i ekonomicznym potrzeby i możliwości konsultingowe w krajach podlegających gwałtownemu uprzemysłowieniu stały tak naprawdę bardzo podobne do potrzeb istniejących w krajach rozwiniętych. 

Perspektywy i rozwój

Gospodarka bazująca na małych i średnich przedsiębiorstwach, a także na sektorze społecznym stanowi obiecujący rynek dla konsultantów

Autor zdjęcia: Kay Gaensler

Consulting Poznań (w temacie, kilka słów więcej także tutaj: http://www.strategor.pl/) wraz z ogólnie rzecz ujmując profesją konsultingową w krajach mniej rozwiniętych, zmagają się:

  • ze stagnacją ekonomiczną,
  • niższymi wskaźnikami wzrostu,
  • brakiem zasobów i zniszczeniem środowiska
  • a także kryzysem gospodarczym. 

Mimo tych niewątpliwych trudności, nie oznacza to jednak, że konsultanci działający na tych rynkach powinni zrezygnować z aktywnego uczestnictwa na nich. Należy sobie bowiem zdawać sprawę z tego, że konsultanci mogą bowiem znacząco wpływać na ich rozwój i wzmacniać lokalny konsulting, udzielając wymaganego wsparcia technicznego i rozwijając prywatne inicjatywy.

Gospodarka bazująca na małych i średnich przedsiębiorstwach, a także na sektorze społecznym stanowi obiecujący rynek dla konsultantów, którzy znają lokalne warunki, lokalną kulturę i chcą poświęcić swoją wiedzę i umiejętności, by pracować nad dalszym rozwojem własnego kraju.

Comments are closed.