Wspieranie wdrażania wyników prac B+R – Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek

Celem utworzenia poddziałania 3.2.1 Badania na rynek jest zapewnienie wsparcia (o czym więcej tutaj: http://www.strategor.pl/mozliwosci-finansowania/) projektom, których zasadniczym celem jest wdrożenie wyników prac B+R i to zarówno tych, które przeprowadzone zostały bezpośrednio przez przedsiębiorcę, jak i tych, które zostały przez niego zakupione. W sytuacji takiej spełniony musi być jednak warunek, by prace te prowadziły do uruchomienia produkcji nowych produktów, albo też usług.

Aby firma mogła uzyskać dofinansowanie, przy analizie wniosku przede wszystkim brane jest pod uwagę to, czy projekt wpisuje się w obszary zawarte w Krajowych Inteligentnych Specjalizacjach, albo czy projekt ten przyczyni się do ich rozwoju

Autor zdjęcia: USDAgov

Przedmiotem dofinansowania z tego źródła objęte mogą zostać również:

 • prace rozwojowe o charakterze eksperymentalnym,
 • doradztwo wykorzystywane do wdrożenia wyników prac B+R,
 • wydatki inwestycyjne bezpośrednio powiązane z komercjalizacją wyników prac B+R,
 • opcjonalnie opracowanie projektu wzorniczego.

Jakie warunki trzeba spełnić, by móc ubiegać się o dofinansowanie?

Aby firma mogła uzyskać dofinansowanie, przy analizie wniosku przede wszystkim brane jest pod uwagę to, czy projekt wpisuje się w obszary zawarte w Krajowych Inteligentnych Specjalizacjach, albo czy projekt ten przyczyni się do ich rozwoju. Beneficjentami mogą zostać jedynie firmy z sektora MŚP, a więc:

 • mikro przedsiębiorcy,
 • mali przedsiębiorcy
 • i średni przedsiębiorcy.

Dodatkowo, warto wiedzieć, że środki przeznaczone są jedynie dla projektów, cechujących się innowacyjnością produktową minimum w skali ogólnokrajowej.

Poziom udzielanego dofinansowania

Poddziałanie Badania na rynek zapewnia dofinansowanie kształtujące się na następujących poziomach:

 • dla części badawczej maksymalnie 450 tysięcy złotych,
 • dla części doradczej maksymalnie 500 tysięcy złotych,
 • dla części badawczej, doradczej i inwestycyjnej maksymalnie 20 milionów złotych.

Jeśli chodzi z kolei o wysokość kosztów kwalifikowalnych, to poziom dofinansowania przedstawia się w następujący sposób:

 • minimalna wysokość kosztów kwalifikowanych projektu – 10 milionów złotych,
 • maksymalna wysokość kosztów kwalifikowanych projektu – 50 milionów euro,
 • maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych, które przeznaczone są na eksperymentalne prace rozwojowe to 1 milion złotych,
 • maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych przeznaczonych na doradztwo to 1 milion złotych.

Comments are closed.