Szybka ścieżka – szansa dla każdego

Szybka ścieżka to program stwarzający szanse na uzyskanie dofinansowania na projekty badawcze i prace rozwojowe nie tylko firmom z sektora MŚP, ale również firmom o znacznie większym. W ogłoszonym przez Narodowe Centrum Badan i Rozwoju we wrześniu minionego roku konkursie, duże firmy zdobyły blisko sto pięćdziesiąt milionów złotych na realizację innowacyjnych projektów. Budżet kolejnej edycji, dedykowanej firmom małym wynosi siedemset pięćdziesiąt milionów złotych.

Szybka ścieżka dla małych

Szybka ścieżka to program stwarzający szanse na uzyskanie dofinansowania na projekty badawcze i prace rozwojowe nie tylko firmom z sektora MŚP, ale również firmom o znacznie większym

Autor zdjęcia: Sebastiaan ter Burg

O tyle o ile możliwość skorzystania z Szybkiej ścieżki, w przypadku dużych przedsiębiorstw, miała miejsce po raz pierwszy, o tyle firmy z sektora mirko-, małych i średnich przedsiębiorstw korzystają z możliwości jakie niesie ze sobą Szybka ścieżka już po raz drugi. W minionym roku z blisko dwóch tysięcy złożonych wniosków, wybranych i sfinansowanych zostało 169 projektów. Łączna wartość sfinansowanych projektów to 691 milionów złotych.

Budżet jaki był przewidziany w ramach kolejnego konkursu dla przedsiębiorstw z sektora MŚP, wynosił siedemset pięćdziesiąt milionów złotych. Nabór wniosków upłyną w kwietniu bieżącego roku. Na dofinansowanie mogły liczyć te mikro-, małe i średnie firmy, które były między innymi zaangażowane w:

  • projekty badań przemysłowych i prac rozwojowych nad rozwiązaniami technologicznymi, które wpisywały się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje,
  • projekty badań przemysłowych i prac rozwojowych nad produktami, które wpisywały się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje.

Mając na uwadze powyższe informacje stwierdzić można, iż Szybka ścieżka to warte podjęcia wyzwania przedsięwzięcie (więcej: http://www.strategor.pl/mozliwosci-finansowania_2/). Pozyskane w jej ramach środki mają wpływ nie tylko na podniesienie innowacyjności mikro-, małych, średnich oraz dużych przedsiębiorstw ale również na wzrost innowacyjności polskiej gospodarki.

Comments are closed.