Środki unijne na lata 2014 – 2020

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa stanowiące około 99,8% wszystkich firm działających w Polsce, liczyć mogą na znaczące wsparcie finansowe ze środków unijnych na lata 2014 – 2020. Dnia 23 stycznia 2014 roku odbyła się w Warszawie zorganizowana przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, a także przez Związek Rzemiosła Polskiego, konferencja prasowa, podczas której przedstawiono możliwości w ramach, których odbywać się będzie pozyskiwanie funduszy unijnych dla tej grupy, w ramach nowej perspektywy unijnej.

Założenia

Plany na następne lata zakładają, że wsparcie dla przedsiębiorców pochodzić ma z trzech głównych źródeł:

  • Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa stanowiące około 99,8% wszystkich firm działających w Polsce, liczyć mogą na znaczące wsparcie finansowe ze środków unijnych na lata 2014 – 2020Programu Inteligentny Rozwój,
  • Programu Polska Wschodnia,
  • Programów Regionalnych.

Komisja Europejska w nowych rozporządzeniach na lata 2014-2020, wskazała w jedenastu celach tematycznych obszary, na które można będzie przeznaczyć fundusze unijne. Dwa spośród nich skierowane są bezpośrednio do firm i związane są z ich inwestycjami w badania i innowacje, a także w podnoszenie ich konkurencyjności. W ramach wyżej wymienionych programów przewidziano środki w wysokości prawie 16 mld euro. Środki te mają na celu budowę konkurencyjności polskiej gospodarki, głównie poprzez rozwiązania innowacyjne, które mają powstawać poprzez współpracę środowiska biznesowego i naukowego.

Zwiększyć ma się również rola instrumentów zwrotnych, takich jak pożyczki i poręczenia udzielane firmom. Będzie to szczególnie widoczne w prostych projektach inwestycyjnych w ramach programów regionalnych. Tam z kolei, gdzie ryzyko niepowodzenia jest na wyższym poziomie, mają być stosowane dotacje unijne Poznań. Działania te mają na celu zapewnienie firmom wsparcia po roku 2020, gdy środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przydzielane Polsce nie będą już tak znaczące. Możliwość taką stwarzają instrumenty zwrotne, bowiem pieniądze są wielokrotnie obracane. Niewątpliwie dużym plusem takiego rozwiązania takich instrumentów jest także to, że nie zaburzają one równowagi rynkowej.

Comments are closed.