Razem we wspólnym celu

Plan gospodarki niskoemisyjnej jest dokumentem strategicznym z perspektywy lokalnej gmin i miast a także całego państwa (więcej: http://www.strategor.pl/plan-gospodarki-niskoemisyjnej-pgn-/). Jego nadrzędnym celem jest wspieranie realizacji pakietu klimatyczno-energetycznego 2020 oraz wytycznych stawianych przez Unię Europejską w kontekście wymogów stawianych jakości powietrza i działań zmierzających do jego ochrony link.

Plany te opracowywane przez gminy i miasta mają wiec z założenia przyczynić się do osiągnięcia celów określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 2020, w szczególności w zakresie:

  • zwiększenia udziału energii pochodzącej z OZE,

  • redukcji emisji gazów cieplarnianych do atmosfery,
  • redukcji zużycia energii finalnej poprzez zwiększenie efektywności energetycznej,
  • poprawy jakości powietrza na obszarach, na których odnotowane zostało przekroczenie jakości poziomów dopuszczalnych stężeń w powietrzu.

Myślmy globalnie, działajmy lokalnie

Wychodząc z założenia, że tylko działając lokalnie jest się w stanie zmienić coś globalnie, tak silny nacisk jest kładziony na działania w poszczególnych gminach i miastach. Choć oficjalnie nie ma przymusu opracowywania planu gospodarki niskoemisyjnej, to w praktyce jest to równoznaczne z możliwością pozyskania środków na inwestycje, a na to żadna gmina i żadne miasto nie mogą sobie przecież pozwolić.

Comments are closed.