Praca na etacie czy założenie własnej firmy?

Dotacje dla firm z pewnością pobudziły wyobraźnię wielu przedsiębiorczych i kreatywnych osób w naszym kraju (więcej: http://www.strategor.pl/). Wiele osób zwabionych możliwością otrzymania środków na własną działalność zastanawia się nad sensem tkwienia na etacie, skoro skorzystać można z tak atrakcyjnej opcji wspierającej zakładanie biznesu.

Długa droga do przebycia

Jeśli również zaliczasz się do tej grupy osób, warto byś zdał sobie sprawę z tego, że przed Tobą długa droga. Bowiem na początku, aby móc w ogóle ubiegać się o przyznanie takiego wsparcia, należy zrezygnować z pracy na etacie i zarejestrować się jako osoba bezrobotna. Tu, w zależności od stażu pracy pamiętać musimy o okresie wypowiedzenia, który w przypadku niektórych osób wynieść może nawet trzy miesiące. Po okresie wypowiedzenia możemy zarejestrować się jako osoba bezrobotna (pod warunkiem oczywiście, że nie pracujemy gdzieś indziej na umowę zlecenie i nie pobieramy żadnych zasiłków, rent, ani innych tego rodzaju świadczeń).

W dalszym kroku należy spełnić wszelkie kwestie powiązane z zakładaniem firmy. Na ogół procedury te trwają kilka dni. Musimy bowiem między innymi:

  • dokonać rejestracji firmy w Urzędzie Gminy,
  • uzyskać numeru REGON,
  • założyć rachunek bankowy,
  • zgłosić firmę do ZUS,
  • zawiadomić Państwową Inspekcję Pracy o założeniu firmy.

Formalności związane z dotacjami

Z kwestii formalnych, aby starać się o przyznanie dotacji ze środków unijnych, musimy mieć przede wszystkim dobrze napisany biznes plan poznań. Aby móc ubiegać się jednak o te środki należy przede wszystkim znaleźć program, z którego chcemy je otrzymać. Od tego bowiem zależy maksymalna kwota przyznawanych dotacji, a także jej warunki. Gdy podejmiemy już decyzję, przygotować należy szereg potrzebnych dokumentów, które w zależności od programu mogą się znacznie różnić.

Po złożeniu wniosku musimy czekać na jego ocenę. Może to trwać nawet trzy miesiące.

Jeśli nam się poszczęści i przyznane zostaną nam środki, pamiętać musimy o tym, by wydatkowane były one zgodnie z przeznaczeniem. Z tego względu tak istotne jest, by inwestycja była realna do przeprowadzenia a kalkulacja uwzględniała wszystkie aspekty powiązane z jej realizacją.

Czy prowadzenie firmy jest łatwe?

Musimy zdawać sobie jednak sprawę z zasadniczej kwestii – prowadzenie firmy w praktyce wcale nie takie łatwe. Otrzymanie dotacji i założenie firmy to przecież dopiero początek trudnej drogi roztaczającej się przed nowym przedsiębiorcą. Wystarczy chociażby zdać sobie sprawę z kosztów prowadzenia działalności, które przecież w przeciwieństwie do przychodów pojawią się od razu. Przedsiębiorca musi bowiem odprowadzić składki ubezpieczeniowe do ZUS-u w wysokości co najmniej 480 zł miesięcznie (stawka preferencyjna dla młodego przedsiębiorcy, która wzrasta potem do kwoty powyżej tysiąca złotych!).

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej to jednak przede wszystkim ryzyko – poświęcamy bowiem własne oszczędności i ryzykujemy własnym majątkiem, narażając nie tylko siebie ale także naszych najbliższych. Pamiętać musimy również o tym, że jako przedsiębiorca tracimy wiele praw, które ceniliśmy jako pracownik etatowy, takich jak choćby:

  • prawo do urlopu wypoczynkowego
  • i płatnych zwolnień lekarskich.

Nie da się ukryć, że praca 24 godziny na dobę i nieustanne myślenie o losie własnej firmy spędzi sen z powiek niejednej osobie, która jest mniej odporna na działanie stresu.

Wnioski

Po przeanalizowaniu wszystkich za i przeciw, można uznać, że rezygnowanie z etatu dla pozyskania dofinansowania jako celu samego w sobie jest przedsięwzięciem dość ryzykownym. Niestabilność gospodarcza powoduje, że tak naprawdę nie mamy pewności czy firma utrzyma się na rynku. Pamiętać musimy również o tym, że czasem trudno jest powrócić na stanowisko, na które pracowało się latami. Musimy więc sami ocenić, czy możemy pozwolić sobie na poniesienie aż tak dużego ryzyka.

Comments are closed.