Plan gospodarki niskoemisyjnej

Najważniejszą korzyścią płynącą z opracowania planu gospodarki niskoemisyjnej jest konkurs 9.3 Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zgodnie z jego założeniami, plan gospodarki niskoemisyjnej upoważnia do otrzymania nawet osiemdziesięciu pięciu procent bezzwrotnej pożyczki, udzielanej na jego opracowanie, bądź też aktualizację. Ponad to istnieje możliwość uzyskania także dodatkowego finansowania ze środków zewnętrznych w ramach innego programu dotyczącego efektywności energetycznej, lub też redukcji emisji gazów. Dzięki temu, minimalny, wymagany wkład ustalony został na poziomie zaledwie pięciu procent. Zatem rzeczywisty koszt, jaki poniesie beneficjent kształtować się będzie na poziomie od dwóch do trzech tysięcy złotych.

Perspektywiczne korzyści

Najważniejszą korzyścią płynącą z opracowania planu gospodarki niskoemisyjnej jest konkurs 9.3 Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki WodnejDodatkowo, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zapowiada, że w latach przyszłych wiele planowanych programów pomocowych związanych z efektywnością i redukcją emisji gazów, będzie faworyzowało podmioty, które posiadają plan gospodarki niskoemisyjnej (więcej: http://www.strategor.pl/plan-gospodarki-niskoemisyjnej-pgn-/). W niektórych przypadkach, jak ma to miejsce na przykład w dofinansowywaniu umożliwiającym modernizację i wymianę środków komunikacji miejskiej, niektóre Działania przeznaczone będą jedynie dla podmiotów posiadających takie plany.

Zakres planu gospodarki niskoemisyjnej

Plan gospodarki niskoemisyjnej obejmuje następujące sektory:

  • transport publiczny,
  • oświetlenie uliczne,
  • termomodernizację budynków,
  • i produkcję energii.

Co istotne, dla każdego z wyżej wymienionych sektorów, starać się można o dodatkowy system wsparcia poprzez:

  • Program GAZELA  – przeznaczony dla sektora transportu publicznego,
  • Program SOWA – przeznaczony dla inwestycji w oświetlenie uliczne,
  • Program LEMUR – przeznaczony na inwestycję w termomodernizację budynków.

Comments are closed.