Plan gospodarki niskoemisyjnej – dokument strategiczny nie tylko dla gminy, ale i całego kraju

Plan gospodarki niskoemisyjnej jest jednym z dokumentów o znaczeniu strategicznym dla gmin na terenie naszego kraju (więcej: http://www.strategor.pl/plan-gospodarki-niskoemisyjnej-pgn-/), którego opracowanie pozwala na pozyskanie funduszy unijnych na realizację różnych przedsięwzięć w perspektywie budżetowej 2014-2020.

Plan gospodarki niskoemisyjnej jest jednym z dokumentów o znaczeniu strategicznym dla gmin na terenie naszego kraju

Autor zdjęcia: Saf’

Zapisy Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko stanowią o tym, że gminy, które zdecydowały się na opracowanie swoich dokumentów strategicznych w zakresie wdrożenia niskiej emisji (czyli w praktyce te, które posiadają swoje plany gospodarki niskoemisyjnej) mogą ubiegać się o udział w programach, z których możliwe jest pozyskanie środków na działania z zakresu między innymi:

  • modernizacji transportu publicznego,
  • termomodernizacji budynków,
  • wdrażania produkcji energii wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii.

Inwentaryzacja emisji zanieczyszczeń do atmosfery

Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej, w praktyce związane jest z koniecznością prowadzenia inwentaryzacji zanieczyszczeń takich jak:

Inwentaryzacja emisji obejmuje cały obszar gminy i obejmuje w swym zakresie emisję uzyskiwaną z:

  • budynków użyteczności publicznej,
  • transportu,
  • budynków mieszkalnych,
  • przemysłu
  • i sektora usług.

Comments are closed.