Plan gospodarki niskoemisyjnej

Plan gospodarki niskoemisyjnej jest dokumentem o znaczeniu strategicznym dla gmin na terenie naszego kraju. Jego opracowanie pozwala gminom na pozyskanie funduszy z budżetu unijnego w bieżącej perspektywie budżetowej 2014-2020.

Korzyści

Plan gospodarki niskoemisyjnej jest dokumentem o znaczeniu strategicznym dla gmin na terenie naszego kraju

Autor zdjęcia: tommyscapes

W zapisach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (https://www.pois.gov.pl) można znaleźć informację mówiącą o tym, że gminy, które posiadają opracowane dokumenty strategiczne w zakresie ograniczenia niskiej emisji, czyli innymi słowy – te posiadające opracowane plany gospodarki niskoemisyjnej, upoważnione są do ubiegania się o udział w programach umożliwiających pozyskanie dofinansowania na działania z zakresu:

 • termomodernizacji budynków zlokalizowanych na obszarze gminy,
 • wdrażania produkcji energii uzyskiwanej z odnawialnych źródeł energii,
 • modernizacji i unowocześnienia transportu publicznego.

Emisja pod kontrolą

Gospodarka niskoemisyjna narzuca wymóg kontrolowania emisji zanieczyszczeń. W myśl tej zasady, przygotowywanie planu gospodarki niskoemisyjnej, w praktyce związane jest z koniecznością utworzenia inwentaryzacji emisji:

 • gazów,
 • pyłów,
 • dwutlenku węgla,

Inwentaryzacja emisji prowadzona powinna być na obszarze gminy, a dotyczy ona emisji uzyskiwanej z:

 • transportu,
 • budynków mieszkalnych,
 • budynków użyteczności publicznej,
 • przemysłu,
 • i sektora usług.

Comments are closed.