Plany gospodarki niskoemisyjnej

Plan gospodarki niskoemisyjnej ma w założeniach i głównych celach spełnienie przedsięwzięć związanych z: poprawą jakości […]

Kraj nowoczesny – kraj ekologiczny

Na całym świecie, w wielu krajach władze państwowe dążą do tego, by za pomocą różnych […]

Bądź nowoczesny i proekologiczny

Żyjąc w XXI wieku i prowadząc własną działalność gospodarczą, co chwila słyszy się o nowoczesnych […]

Korzyści płynące z montażu systemu fotowoltaicznego

Przygotowywany nowy projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii, ma wprowadzić pojęcie systemu net-metering dla tak […]

Środki unijne na lata 2014 – 2020

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa stanowiące około 99,8% wszystkich firm działających w Polsce, liczyć mogą […]

Inwestowanie w odnawialne źródła energii

Wśród inwestycji w odnawialne źródła energii, największym zainteresowaniem cieszą się obecnie elektrownie wiatrowe. Wszystko wskazuje […]

Fotowoltaika

Fotowoltaika jest dziedziną nauki i techniki zajmującą się przetwarzaniem światła słonecznego bezpośrednio na energię elektryczną. […]

Plan gospodarki niskoemisyjnej

Najważniejszą korzyścią płynącą z opracowania planu gospodarki niskoemisyjnej jest konkurs 9.3 Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska […]

Oddziaływanie elektrowni wiatrowych na życie ludzi oraz zwierząt

Z czynników mogących wpływać na zdrowie ludzkie najczęściej wymieniane są efekty akustyczne i optyczne, generowane […]

Kontrowersje wokół budowy elektrowni wiatrowych

Wiadomo już nie od dziś, że elektrownie wiatrowe można podzielić na te, które wytwarzają mniejszą […]