Nadszedł czas na wprowadzenie zmian…

Większość z nas, zwłaszcza tych, urodzonych przed rokiem 80-tym przywykło do funkcjonowania w określonych realiach. Przywykliśmy do tego jak wygląda nasze miasto, czy też gmina. Przywykliśmy także do zwiększającej się z roku na rok ilości spalin, które wdychamy. Okazuje się, że wcale nie musi tak jednak być. Wdrażane są, bowiem sukcesywnie zmiany, które korzystnie wpłyną na życie każdego z nas, w tym również naszych przyszłych pokoleń.

Gospodarka niskoemisyjna

Aby transformacja z gospodarki wysokoemisyjnej na gospodarkę niskoemisyjną mogła nastąpić, konieczne było podjęcie działań odgórnych

Autor zdjęcia: Ikhlasul Amal

Zapewnić nam to może gospodarka niskoemisyjna. Wiąże się ona z przejściem do zupełnie nowych realiów, co uzyskane może zostać poprzez redukcję wykorzystywania paliw kopalnych. Z tego właśnie względu, by gospodarka niskoemisyjna w naszym kraju stała się faktem, gminy zobligowane są do tego, by lokalnie opracowywać swój plan gospodarki niskoemisyjnej (szczegóły tutaj: http://www.strategor.pl/plan-gospodarki-niskoemisyjnej-pgn-/).

Narodowy Program Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej

Aby jednak transformacja z gospodarki wysokoemisyjnej na gospodarkę niskoemisyjną mogła nastąpić, konieczne było podjęcie działań odgórnych. Z tego właśnie względu polski rząd zdecydował się opracować Narodowy Program Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej. Program ten wyznacza kierunek rozwoju, którym podążać powinna nasza gospodarka. Tylko, bowiem właściwie i skrupulatnie przygotowana strategia transformacji polskiej gospodarki w kierunku niskoemisyjnym, może stać się podłożem do rozwoju zarówno naszego kraju, jak i dla wszystkich państw zrzeszonych w ramach wspólnoty europejskiej. Skorzystamy na tym wszyscy.

Comments are closed.