Na jakie inwestycje może zostać przeznaczony kredyt technologiczny?

Kredyt technologiczny jest szczególnego rodzaju finansowaniem działalności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (więcej: http://www.strategor.pl/kredyt-technologiczny/). Środki uzyskane przez przedsiębiorstwo w ramach kredytu technologicznego przeznaczone mogą zostać na realizację inwestycji technologicznych polegających na:

  • Środki uzyskane przez przedsiębiorstwo w ramach kredytu technologicznego przeznaczone mogą zostać na realizację inwestycji technologicznychzakupie nowej technologii (wraz z jej późniejszym wdrożeniem i uruchomieniem na jej podstawie wytwarzania nowych, bądź też znacząco ulepszonych towarów, procesów, bądź też usług);
  • wdrożeniu nowej, własnej technologii i uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych, lub też znacząco ulepszonych towarów, procesów bądź też usług.

Nowe technologie

Zgodnie z zapisami artykułu 2 ust. 9 Ustawy z dnia 30 maja 2008 roku o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dziennik Ustaw Nr 116, pozycja 730), przez nową technologię rozumie się technologię w postaci prawa własności przemysłowej lub usługi badawczo – rozwojowej (zgodnie z rozumieniem Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług), która pozwala na wytwarzanie nowych, czy też znacząco ulepszonych towarów, procesów i usług i nie jest wykorzystywana na świecie dłużej niż 5 lat.

Comments are closed.