Korzyści płynące z montażu systemu fotowoltaicznego

Przygotowywany nowy projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii, ma wprowadzić pojęcie systemu net-metering dla tak zwanych mikroinstalacji. Mikroinstalacje są niczym innym, jak systemami wytwarzania energii elektrycznej o mocy do 40 kW (więcej: http://www.nfosigw.gov.pl/srodki-krajowe/programy/prosument-dofinansowanie-mikroinstalacji-oze/nabor-wnioskow-dla-samorzadow/).

W jaki sposób to działa?

Montując, a dalej przyłączając instalację fotowoltaiczną do sieci, lokalny operator zakłada na swój koszt właścicielowi systemu dwukierunkowy licznik do pomiaru energii

Autor zdjęcia: Kevin Dooley

Montując, a dalej przyłączając instalację fotowoltaiczną do sieci, lokalny operator zakłada na swój koszt właścicielowi systemu dwukierunkowy licznik do pomiaru energii. Zaletą takiego rozwiązania jest to, że różnica pomiędzy energią wyprodukowaną i zużytą będzie podlegała sprzedaży po cenie 100% średniej ceny energii elektrycznej z roku ubiegłego, w przypadku wyprodukowania nadwyżki tej energii. Jednak zdawać sobie należy sprawę z tego, że krokiem niezbędnym do optymalizacji systemu fotowoltaicznego, jest określenie rocznego zużycia prądu na podstawie rachunków uzyskiwanych z zakładu energetycznego.

Kalkulacje

Zakłada się, że średnio po siedmiu latach w przypadku gospodarstwa domowego, zwraca się koszt montażu systemu fotowoltaicznego. Zdawać sobie należy jednak sprawę z tego, że istnieje możliwość uzysania dofinansowania w ramach na przykład programu „Prosument”, którego celem jest fotowoltaika dotacje. Kredyt z programu „Prosument” uzyskać można na całkowity koszt takiego przedsięwzięcia, oprocentowany zaledwie 1% w skali roku z rozłożeniem aż na 15 lat. Zatem, nie posiadając wkładu własnego, uzyskać możemy system, który na przestrzeni 15 lat zaoszczędzi nam przynajmniej 15 000 zł (przy założeniu średniej ceny energii elektrycznej na poziomie 0,70 gr za kWh). Co istotne, należy mieć świadomość, że żywotność dobrych jakościowo paneli słonecznych to czas od dwudziestu pięciu do trzydziestu pięciu lat, choć gwarancja na nieudzielana przez producentów to na ogół dziesięć do dwunastu lat, przy gwarancji udzielanej na moc wyjściową na okres dwudziestu pięciu lat.

Comments are closed.