Kontrowersje wokół budowy elektrowni wiatrowych

Wiadomo już nie od dziś, że elektrownie wiatrowe można podzielić na te, które wytwarzają mniejszą lub większą ilość mocy, i jest to uwarunkowane sytuacją meteorologiczną, i na takie, które nie zawsze są sprzyjające, przez co potrzebują rezerwy mocy ze strony tradycyjnej elektrowni.

Elektrownie wiatrowe zaczęto budować w celu koniecznego ograniczenia emisji dwutlenku węgla do środowiskaElektrownie cieplne są bezwładne czasowo, a ich ukierunkowanie technologiczne sprawia, że mogą pracować z określoną mocą, pomimo że energia w nich nie jest wymagana. Kiedy wiatr wieje z odpowiednią siłą i dochodzi do mniejszego spalania węgla, przez co zmniejsza się poziom emisji gazów cieplarnianych do środowiska. Zużyta ilość użytych paliw kopalnianych wymagana do montażu elektrowni wiatrowych oraz tradycyjnych i wykorzystanie ich do tego celu nie jest mniejsze niż do zbudowania nowoczesnej elektrowni – wymaga to tego samego nakładu.

Elektrownie wiatrowe zaczęto budować w celu koniecznego ograniczenia emisji dwutlenku węgla do środowiska. Światowe tzw. „zielone organizacje” poświadczają, że energetyka wiatrowa jest najodpowiedniejszą opcją energetyczną przyczyniającą się do redukcji gazów cieplarnianych. Ponadto produkcja energii za sprawą wiatraków jest tańsza, bezpieczniejsza oraz może zapewnić sporo miejsc pracy. Dodatkowo pozwala ona na ograniczenie emisji gazów mniejszym kosztem niż modernizacje istniejących już tradycyjnych elektrowni. Elektrownie wiatrowe są także bezdyskusyjnie konkurencyjne względem elektrowni jądrowych, które muszą borykać się z problemem odpadów radioaktywnych lub w skrajnych wypadkach skażeniem środowiska na ogromną skalę.

W Polsce rozwój energetyki wiatrowej jest ograniczany przez niesprzyjające ustawy prawne, ponieważ wydatki na zakup gruntu pod elektrownie wiatrową wynoszą do 25% kosztów ogólnych uruchomienia farmy wiatraków. Od kilku lat można łatwiej pozyskać dotacje na elektrownie wiatrowe.

Comments are closed.