Wpisy w kategorii: Energia alternatywna

Plan gospodarki niskoemisyjnej – realne działania czy fanaberia?

Każda gmina, która chce pozyskać środki pochodzące z budżetu unijnego, zobowiązana jest do tego, by […]

Plan gospodarki niskoemisyjnej

Plan gospodarki niskoemisyjnej jest dokumentem o znaczeniu strategicznym dla gmin na terenie naszego kraju. Jego opracowanie […]

Razem we wspólnym celu

Plan gospodarki niskoemisyjnej jest dokumentem strategicznym z perspektywy lokalnej gmin i miast a także całego państwa (więcej: http://www.strategor.pl/plan-gospodarki-niskoemisyjnej-pgn-/). […]

Zmiany w podejściu do emisji – rewolucja w gminach

Dość często spotykamy się ostatnio terminem  gospodarka niskoemisyjna. Termin ten dość często błędnie interpretowany jest […]

Dofinansowanie z Programu „Prosument”

Program Prosument  jest  dofinansowaniem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w skrócie NFOŚiGW, którego  […]

Plany gospodarki niskoemisyjnej

Plan gospodarki niskoemisyjnej ma w założeniach i głównych celach spełnienie przedsięwzięć związanych z: poprawą jakości […]

Bądź nowoczesny i proekologiczny

Żyjąc w XXI wieku i prowadząc własną działalność gospodarczą, co chwila słyszy się o nowoczesnych […]

Inwestowanie w odnawialne źródła energii

Wśród inwestycji w odnawialne źródła energii, największym zainteresowaniem cieszą się obecnie elektrownie wiatrowe. Wszystko wskazuje […]

Fotowoltaika

Fotowoltaika jest dziedziną nauki i techniki zajmującą się przetwarzaniem światła słonecznego bezpośrednio na energię elektryczną. […]

Plan gospodarki niskoemisyjnej

Najważniejszą korzyścią płynącą z opracowania planu gospodarki niskoemisyjnej jest konkurs 9.3 Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska […]

Kontrowersje wokół budowy elektrowni wiatrowych

Wiadomo już nie od dziś, że elektrownie wiatrowe można podzielić na te, które wytwarzają mniejszą […]