Inwestowanie w odnawialne źródła energii

Wśród inwestycji w odnawialne źródła energii, największym zainteresowaniem cieszą się obecnie elektrownie wiatrowe. Wszystko wskazuje na to, że najbliższe lata utrzymają tę tendencję, zwłaszcza, że dostępne są nadal dotacje na elektrownie wiatrowe (o których więcej: http://www.strategor.pl/mozliwosci-finansowania_1/), dzięki czemu ich finansowanie może być nadal opłacalne.

Finansowanie elektrowni wiatrowych

Wśród inwestycji w odnawialne źródła energii, największym zainteresowaniem cieszą się obecnie elektrownie wiatroweNarodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej finansuje budowę nowych przyłączy energetycznych do istniejących elektrowni wiatrowych. W ramach tak zwanego systemu zielonych inwestycji od 2012 roku odbywają się nabory wniosków dotyczących „Budowy, rozbudowy i przebudowy sieci elektroenergetycznych w celu umożliwienia przyłączenia źródeł wytwórczych energetyki wiatrowej (OZE)”. Dotacje te adresowane są do producentów energii elektrycznej, operatorów sieci i inwestorów zakładających farmy wiatrowe. Całkowita pula pieniędzy zaplanowana do 2015 roku wynosi 55 mln zł. Środki te pochodzą ze sprzedaży nadwyżek praw do emisji gazów cieplarnianych przez nasz kraj, zgodnie z protokołem z Kioto.

Środki te przeznaczone są również na:

  • na poprawę zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej,
  • budowę biogazowni rolniczych, elektrociepłowni i ciepłowni zasilanych biomasą.

Warunkiem otrzymania takiej dotacji jest osiągnięcie minimalnej wartości inwestycji, czyli 8 mln zł. Beneficjenci, którzy spełnią kryteria i otrzymają wsparcie, mogą liczyć na kwotę 200 zł za każdy kW przyłączonej mocy elektrycznej ze źródeł wytwórczych energetyki wiatrowej (OZE), lecz nie więcej niż 40% całkowitych kosztów kwalifikowanych.

Comments are closed.