Gospodarka niskoemisyjna –korzyść dla nas wszystkich!

Plan gospodarki niskoemisyjnej jest dokumentem opracowywanym na terenie gminy. Jego zasadniczym celem jest identyfikacja źródeł emisji na danym obszarze, a w konsekwencji podjętych działań w tym zakresie, ograniczenie powstawania tejże emisji.  Celem, do którego dąży nasza gospodarka jest przejście z gospodarki wysokoemisyjnej na gospodarkę niskoemisyjną. W praktyce jednak nie będzie to zadanie proste. Utarte w naszej mentalności postępowanie w określony sposób, ciężko zmienić z dnia na dzień. Konieczne jest uświadamianie społeczeństwa i uczenie nowych, proekologicznych postaw. Gospodarka niskoemisyjna to, bowiem dla Polaków zupełnie nowa jakość i zupełnie nowe funkcjonowanie, do czego trzeba się przyzwyczaić i czego trzeba się również nauczyć.

Korzyści płynące z gospodarki niskoemisyjnej

Gospodarka niskoemisyjna to przede wszystkim zdrowsze środowisko naturalne dla nas wszystkich. To czystsze powietrze, którym oddychamy, a w konsekwencji mniej chorób i dolegliwości, zwłaszcza tych związanych z drogami oddechowymi. Osobom niezorientowanym w temacie wydawać się może, że to teoria dla teorii, podejście takie jest jednak wielkim błędem. Statystyka zapadalności na nowotwory płuc bije niechlubne rekordy, a brak działań temu zapobiegających doprowadzi tylko do pogorszenia się tej sytuacji. Warto, więc zacząć działać jak najszybciej!

Comments are closed.