Fotowoltaika

Fotowoltaika jest dziedziną nauki i techniki zajmującą się przetwarzaniem światła słonecznego bezpośrednio na energię elektryczną. Proces przemiany światła słonecznego na energię elektryczną następuje w ogniwach fotowoltanicznych – krzemowo mono i multikrystalicznych. Ogniwa fotowoltaiczne składają się z płytki wykonanej z półprzewodnika posiadającego złącze P (positive) i N (negative). W chwili, gdy na ogniwo słoneczne pada światło słoneczne powstaje para nośników posiadających przeciwne ładunki elektryczne i elektron, które to zostają następnie rozdzielone przez pole elektryczne. Rozdzielenie tych ładunków elektrycznych powoduje, że w ogniwie powstaje napięcie. Po podłączeniu obciążenia, czyli urządzenia pobierającego energię, następuje przepływ prądu elektrycznego.

Inwestowanie w fotowoltaikę

Fotowoltaika jest dziedziną nauki i techniki zajmującą się przetwarzaniem światła słonecznego bezpośrednio na energię elektrycznąFarmy słoneczne czy też elektrownie słoneczne, to nie tylko źródło czystej energii, lecz również źródło realnego dochodu. Zysk generowany jest dzięki:

  • zużywaniu wyprodukowanej we własnym zakresie energii i realne obniżanie w ten sposób rachunków za energię elektryczną,
  • sprzedaży wyprodukowanej przez elektrownię słoneczną energii do sieci elektrycznej po odpowiednio wysokiej stawce za kilowatogodzinę.

Dotacje na fotowoltaikę

Na skutek gwałtownego wzrostu zużycia energii i niebezpiecznie szybką eksploatację surowców naturalnych, a co z tym związane rosnące zanieczyszczenie środowiska, zapoczątkowała się dyskusja dotycząca znalezienia odpowiednich rozwiązań mających na celu przeciwdziałanie takim problemom. Wiele państw w ostatnich latach wprowadziło nieodpłatną pomoc i dotacje na fotowoltaikę.

Upowszechnienie fotowoltaiki, jak również zobowiązania naszego kraju w stosunku do Unii Europejskiej skłoniły polski rząd do wprowadzenie dofinansowań mających na celu ułatwienie nowym inwestorom budowę tego typu systemów. O tym, jak dużym zainteresowaniem cieszą się te zagadnienia świadczyć może chociażby ilość stron internetowych, na których znaleźć można informacje na temat „fotowoltaika dotacje”.

Comments are closed.