Finansowanie instalacji wykorzystujących alternatywne źródła energii

W 2015 roku Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska  ma przekazać około miliarda złotych na finansowanie pożyczek i dotacji na projekty z zakresu wykorzystania alternatywnych źródeł energii i zwiększenia efektywności energetycznej w naszym kraju.

Pożyczki na preferencyjnych warunkach

W 2015 roku Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska  ma przekazać około miliarda złotych na finansowanie pożyczek i dotacji na projekty z zakresu wykorzystania alternatywnych źródeł energii i zwiększenia efektywności energetycznej w naszym kraju

Autor zdjęcia: dvaires

W tym roku Fundusz Ochrony  Środowiska uruchomił program przydzielania pożyczek, którego celem jest przede wszystkim:

  • poprawa efektywności wykorzystania alternatywnych źródeł energii,
  • promocja pozyskiwania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,
  • popularyzację wśród przedsiębiorstw oszczędnej gospodarki surowcowej,
  • redukcję emisji zanieczyszczeń do atmosfery na skutek wymienionych wyżej czynników.

Przewidziany budżet na te cele to 450 mln zł, który zostanie rozdysponowany między beneficjentami do 2017 roku. W ramach tego programu 420 mln przeznaczone zostanie na pożyczki, reszta przeznaczona zostać ma na dotacje na przeprowadzenie audytów energetycznych. Co istotne z punktu widzenia inwestorów, pożyczki wynieść mogą nawet 75% ogółu wartości realizowanych projektów.

Program „Bocian” – dofinansowanie instalacji odnawialnych źródeł energii

Program „Bocian” uruchomiony na początku tego roku umożliwia dofinansowanie rozproszonych instalacji odnawialnych źródeł energii. Aby móc ubiegać się o fotowoltaika dotacje, instalacje muszą mieścić się w zakresie mocy od 200 do 1000 kW (więcej: http://www.strategor.pl/fotowoltaika/). Warunkiem koniecznym przy ubieganiu się o finansowanie w ramach programu „Bocian” jest jego maksymalny koszt jednostkowy inwestycji, który nie może przekraczać kwoty 10 mln zł/MW. Minimalna kwota udzielanej pożyczki wynosi 2 mln zł, a maksymalna – 40 mln zł. Maksymalny okres pożyczki przyznawanej w ramach programu „Bocian” to 15 lat.

Program „Prosument” – wspieranie mikro i małych instalacji odnawialnych źródeł energii

W trzecim kwartale  tego roku wystartował program „Prosument”. Jego celem jest wspieranie małych i mikro instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach jedno- i wielorodzinnych. Finansowaniew ramach programu „Prosument” udzielane jest w postaci preferencyjnych pożyczek, których wartość wnosić może nawet 100 % całkowitych kosztów kwalifikowanych inwestycji, przy obostrzeniu, że kwota ta nie może przekraczać 100 tysięcy złotych w przypadku osób fizycznych i 400 tysięcy złotych w przypadku wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych.

Warunkiem koniecznym, aby zakwalifikować się do udzielenia takiego wsparcia, jest warunek, by realizacja inwestycji zakończyła się w ciągu maksymalnie 18 miesięcy od daty zawarcia umowy. Okres kredytowania wynosi:

  • 7 lat w przypadku osób fizycznych
  • 12 lat w przypadku wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych.

Program „Prosument” obejmuje tylko instalacje fotowoltaiczne o zainstalowanej mocy elektrycznej nie przekraczającej 40 kW.

Comments are closed.