Działanie 3.2.1 POIR – Badania na rynek

Badania na rynek są Działaniem realizowanym w obecnej perspektywie budżetowej w ramach POIR. Jego nadrzędnym celem jest podniesienie innowacyjności i konkurencyjności pośród polskich przedsiębiorstw, dzięki:

  • wdrożeniu wyników prac badawczo-rozwojowych (B+R),
  • a także dzięki wprowadzeniu na rynek nowych, bądź też znacząco ulepszonych produktów.
Badania na rynek są Działaniem realizowanym w obecnej perspektywie budżetowej w ramach POIR

Autor zdjęcia: Andrew Stawarz

Stymulowanie polskich przedsiębiorstw i zapewnienie im narzędzi, dzięki którym zaczną inwestować w swój rozwój, posiada silne przełożenie na stan naszej gospodarki. W dobie silnych gospodarek światowych, konieczne jest zadbanie o to, by pozycja Polski na arenie międzynarodowej wzmacniała się. Dlatego właśnie tak silny nacisk kładzie się na badania i rozwój.

Wabik dla polskich przedsiębiorców

Współfinansowanie z budżetu unijnego innowacyjnych na skalę światową projektów wdrożeniowych, zwanych także jako twarde inwestycje, stanowić ma dodatkową zachętę do podjęcia się realizacji prac badawczych i rozwojowych przez nasze rodzime firmy. Mając na uwadze brak na rynku komercyjnym instrumentów finansujących ryzykowne z natury inwestycje dotyczące wdrożeń prac badawczo-rozwojowych, działania takie jak Badania na rynek mogą przynieść zauważalne, pozytywne skutki (a o tym jakie to mogą być skutki, do poczytania tutaj: http://www.strategor.pl/mozliwosci-finansowania/)

Comments are closed.