Dofinansowanie z Programu „Prosument”

Program Prosument  jest  dofinansowaniem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w skrócie NFOŚiGW, którego  przeznaczeniem jest zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii dla:

  • osób fizycznych,
  • wspólnot mieszkaniowych,
  • oraz spółdzielni mieszkaniowych.

Warunki programu

Program Prosument  jest  dofinansowaniem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w skrócie NFOŚiGW, którego  przeznaczeniem jest zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii

Autor zdjęcia: Trodel

Fotowoltaika dotacje obejmuje w ramach tego programu finansowanie systemów fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWe (szczegóły tutaj: http://www.strategor.pl/fotowoltaika/). Wysokość możliwego do uzyskania dofinansowania wynosi do 100% kosztów kwalifikowanych instalacji w tym 40% w formie dotacji, pozostała część w formie pożyczki niskooprocentowanej (1% w skali roku). O to dofinansowanie osoba fizyczna może ubiegać się poprzez:

  • jednostkę samorządu terytorialnego, np. urząd miasta;
  • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW);
  • lub poprzez jeden z banków biorących udział w tym programie.

Comments are closed.