Czemu warto wprowadzać w życie plan gospodarki niskoemisyjnej?

Kraków to piękne, bardzo urokliwe miasto. Miasto, które żyje swoim życiem, ale także miasto, które w rankingu Światowej Organizacji Zdrowia znalazło się na pierwszym miejscu wśród najbardziej zanieczyszczonych miast w naszym kraju. Tak, to nie Katowice, jak można by sądzić, ale właśnie Kraków ma najbardziej zanieczyszczone powietrze. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) nie pozostawia w tej kwestii żadnej wątpliwości – oddychanie krakowskim powietrzem może stanowić realne zagrożenie dla zdrowia.

Zbieg niefortunnych okoliczności

Kraków to polskie miasto o najbardziej zanieczyszczonym powietrzu

Autor zdjęcia: Kamil Porembiński

Jak podają specjaliści, ilość pyłu zawieszonego w krakowskim powietrzu, średnio w ciągu roku przekracza międzynarodową normę aż trzy razy (więcej: http://www.tvn24.pl/krakow,50/powietrze-w-krakowie-znow-jest-trujace-lepiej-nie-wychodzic-na-pole,591773.html). Jest to wynik przede wszystkim niekorzystnego w tym kontekście ukształtowania terenu i panujących tam warunków atmosferycznych.

Kraków zlokalizowany jest na obniżeniu brzegu. Z tego względu, wszystkie zanieczyszczenia, których źródłem są nie tylko zakłady przemysłowe, ale także:

  • gospodarstwa domowe (opalane w dużym procencie piecami węglowymi),
  • silniki samochodowe.

Zanieczyszczenia te kumulują się w Krakowie, ponieważ występuje bardzo słabe wietrzenie na tym obszarze. Mieszkańcy wdychają, więc codziennie coś, co ze „świeżym powietrzem” nie ma tak naprawdę nic wspólnego.

Szansa na dokonanie zmian

Nie tylko w tak mocno skażonych, ale także i w innych miastach i gminach w naszym kraju tworzy się plan gospodarki niskoemisyjnej (więcej: http://www.strategor.pl/plan-gospodarki-niskoemisyjnej-pgn-/). Jego opracowanie skutkuje nie tylko identyfikacją istniejących na danym obszarze źródeł emisji, ale także podjęciem działań, których celem jest ich wyeliminowanie. Naturalnie, nie można oczekiwać, że urzędnicy zmuszą mieszkańców do zakupu nowych urządzeń grzewczych i przeprowadzenia termomodernizacji posiadanych przez nich budynków. Zmienia się jednak świadomość, a system preferencyjnych pożyczek i dotacji może nie tylko zmienić ich sposób postrzegania istniejącego problemu, ale także wpłynąć na zmianę ich codziennych nawyków. W tym kontekście niezmiernie ważna jest edukacja, także w odniesieniu do najmłodszych mieszkańców. Odbywają się w związku z tym prelekcje w szkołach i przedszkolach, gdzie uświadamia się dzieci, licząc na to, że nie tylko wykształcą się w nich należyte nawyki, ale także wpłyną one na swoich rodziców i dziadków. Słowem –praca wielowymiarowa, w tym również praca od tak zwanych podstaw.

Comments are closed.