Badania na rynek – wsparcie inwestycji przedsiębiorstw

Poddziałanie 3.2.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Badania na rynek (http://www.strategor.pl/mozliwosci-finansowania/) powołane do życia zostało w celu wspierania działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw należących do segmentu małych i średnich firm (MŚP).

Poddziałanie 3.2.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Badania na rynek powołane do życia zostało w celu wspierania działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw należących do segmentu małych i średnich firm

Autor zdjęcia: quinn.anya

Na wsparcie liczyć mogą tu projekty obejmujące wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych (prac B+R) przeprowadzanych przez przedsiębiorcę, lub przez niego nabytych, które prowadzą do uruchomienia produkcji nowych, lub znacząco ulepszonych produktów lub usług.

Szansa z której warto skorzystać

Ponieważ problemy natury finansowej są nadrzędnymi problemami wstrzymującymi inwestycje firm, szansa na skorzystanie z tej formy pomocy jest bardzo atrakcyjna. Nie jest jednak tak, że każdy wnioskodawca ma szansę na uzyskanie dofinansowania. By móc znaleźć się w grupie beneficjentów, konieczne jest przebrnięcie przez ocenę konkursową wniosku i uzyskanie co najmniej 13 spośród możliwych 17 punktów do zdobycia w takim konkursie.

Choć wiele osób stara się samodzielnie opracować wniosek, to jednak wydaje się być rozsądniejszym posiłkowanie się w tej materii wsparciem specjalistów. Są oni bowiem w stanie nie tylko doradzić w wielu kwestiach, ale także tak zawrzeć informacje dotyczące danego projektu, by możliwie jak najlepiej spełniał on warunki konkursowe. Dzięki temu szansa na uzyskanie dotacji znacząco wzrasta.

Comments are closed.