Analiza fazy przedinwestycyjnej

Rezultaty przeprowadzanej analizy, wraz z pracami konsultingowymi i inżynieryjnymi podejmowanymi w fazie przedinwestycyjnej, posiadają z punktu widzenia realizacji danej inwestycji i jej późniejszej eksploatacji zasadnicze znaczenie. Właściwe przygotowanie studium wykonalności projektu pozwala w tym kontekście na właściwe zagospodarowanie posiadanych zasobów (więcej: http://www.strategor.pl/studia-wykonalnosci/), przy ograniczeniu ich niewłaściwego wykorzystania podczas wszystkich etapów realizacji projektu, a później także na eksploatację samego obiektu. Z perspektywy jednostek samorządu terytorialnego jest to bardzo istotne.

Funkcje studium wykonalności projektu

Rezultaty przeprowadzanej analizy, wraz z pracami konsultingowymi i inżynieryjnymi podejmowanymi w fazie przedinwestycyjnej, posiadają z punktu widzenia realizacji danej inwestycji i jej późniejszej eksploatacji zasadnicze znaczenieJedną z ważniejszych funkcji jaką ma studium wykonalności, jest jasne określenie kryteriów wykorzystywanych do oceny poszczególnych wariantów planowanej inwestycji. Naturalnie, jak łatwo przewidzieć, jednym z głównych kryteriów przeprowadzania takiej oceny jest analiza finansowa i ekonomiczna. Oceniane są również kryteria techniczne, nikt bowiem nie zdecyduje się na przykład na postawienie budynku na terenie bagnistym, czy też nie wykorzysta przestarzałych technologii.

Jednak w rzeczywistości, o tym, że nie stawia się budynków na nieosuszonych bagnach nie przesądzają kwestie techniczne, gdyż jak wiemy jest to teoretycznie możliwe, ale wynika to głównie z wysokich kosztów takiego przedsięwzięcia.

Comments are closed.