Badania na rynek – wsparcie inwestycji przedsiębiorstw

Poddziałanie 3.2.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Badania na rynek powołane do życia zostało w celu […]

Szybka ścieżka – szansa dla każdego

Szybka ścieżka to program stwarzający szanse na uzyskanie dofinansowania na projekty badawcze i prace rozwojowe […]

Działanie 3.2.1 POIR – Badania na rynek

Badania na rynek (więcej: http://www.strategor.pl/mozliwosci-finansowania/) są Działaniem realizowanym w obecnej perspektywie budżetowej w ramach POIR. Jego nadrzędnym […]

Wspieranie wdrażania wyników prac B+R – Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek

Celem utworzenia poddziałania 3.2.1 Badania na rynek jest zapewnienie wsparcia […]

Nadszedł czas na wprowadzenie zmian…

Większość z nas, zwłaszcza tych, urodzonych przed rokiem 80-tym przywykło do funkcjonowania w określonych realiach. […]

Czemu warto wprowadzać w życie plan gospodarki niskoemisyjnej?

Kraków to piękne, bardzo urokliwe miasto. Miasto, które żyje swoim życiem, ale także miasto, które […]

Gospodarka niskoemisyjna –korzyść dla nas wszystkich!

Plan gospodarki niskoemisyjnej jest dokumentem opracowywanym na terenie gminy. Jego zasadniczym celem jest identyfikacja źródeł […]

Plan gospodarki niskoemisyjnej – realne działania czy fanaberia?

Każda gmina, która chce pozyskać środki pochodzące z budżetu unijnego, zobowiązana jest do tego, by […]

Plan gospodarki niskoemisyjnej

Plan gospodarki niskoemisyjnej jest dokumentem o znaczeniu strategicznym dla gmin na terenie naszego kraju. Jego opracowanie […]

Plan gospodarki niskoemisyjnej – dokument strategiczny nie tylko dla gminy, ale i całego kraju

Plan gospodarki niskoemisyjnej jest jednym z dokumentów o znaczeniu strategicznym dla gmin na terenie naszego […]

Razem we wspólnym celu

Plan gospodarki niskoemisyjnej jest dokumentem strategicznym z perspektywy lokalnej gmin i miast a także całego państwa. […]

By być na bieżąco

Kto by pomyślał jeszcze kilkadziesiąt lat temu, że będziemy mieć do czynienia z tak wieloma […]

Praca na etacie czy założenie własnej firmy?

Dotacje dla firm z pewnością pobudziły wyobraźnię wielu przedsiębiorczych i kreatywnych osób w naszym kraju […]

Analiza fazy przedinwestycyjnej

Rezultaty przeprowadzanej analizy, wraz z pracami konsultingowymi i inżynieryjnymi podejmowanymi w fazie przedinwestycyjnej, posiadają z […]

Zmiany w podejściu do emisji – rewolucja w gminach

Dość często spotykamy się ostatnio terminem  gospodarka niskoemisyjna. Termin ten dość często błędnie interpretowany jest […]

Rola planu gospodarki niskoemisyjnej w tworzeniu nowej gospodarki

Plan gospodarki niskoemisyjnej jest dokumentem o znaczeniu strategicznym z punktu widzenia gospodarki całego państwa (więcej: http://pl.wikipedia.org/wiki/Makroekonomia). […]

Zmiany rynku usług konsultingowych w krajach rozwijających się

W latach dziewięćdziesiątych XX wieku kraje rozwijające przestały być postrzegane jako homogeniczne rynki konsultingowe. Wynikało […]

Finansowanie instalacji wykorzystujących alternatywne źródła energii

W 2015 roku Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska  ma przekazać około miliarda złotych na finansowanie pożyczek […]

Dofinansowanie z Programu „Prosument”

Program Prosument  jest  dofinansowaniem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w skrócie NFOŚiGW, którego  […]

Na jakie inwestycje może zostać przeznaczony kredyt technologiczny?

Kredyt technologiczny jest szczególnego rodzaju finansowaniem działalności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Środki […]