Badania na rynek – wsparcie inwestycji przedsiębiorstw

Poddziałanie 3.2.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Badania na rynek (http://www.strategor.pl/mozliwosci-finansowania/) powołane do życia zostało w celu […]