Działanie 3.2.1 POIR – Badania na rynek

Badania na rynek są Działaniem realizowanym w obecnej perspektywie budżetowej w ramach POIR. Jego nadrzędnym […]