Plan gospodarki niskoemisyjnej

Plan gospodarki niskoemisyjnej jest dokumentem o znaczeniu strategicznym dla gmin na terenie naszego kraju. Jego opracowanie […]