Plan gospodarki niskoemisyjnej – dokument strategiczny nie tylko dla gminy, ale i całego kraju

Plan gospodarki niskoemisyjnej jest jednym z dokumentów o znaczeniu strategicznym dla gmin na terenie naszego […]