Na jakie inwestycje może zostać przeznaczony kredyt technologiczny?

Kredyt technologiczny jest szczególnego rodzaju finansowaniem działalności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (więcej: http://www.strategor.pl/kredyt-technologiczny/). Środki […]