Wpisy z miesiąca: Marzec 2014

Plan gospodarki niskoemisyjnej

Najważniejszą korzyścią płynącą z opracowania planu gospodarki niskoemisyjnej jest konkurs 9.3 Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska […]

Oddziaływanie elektrowni wiatrowych na życie ludzi oraz zwierząt

Z czynników mogących wpływać na zdrowie ludzkie najczęściej wymieniane są efekty akustyczne i optyczne, generowane […]

Kontrowersje wokół budowy elektrowni wiatrowych

Wiadomo już nie od dziś, że elektrownie wiatrowe można podzielić na te, które wytwarzają mniejszą […]